ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Białystok dnia 08.08.2016r.

OR.272.12.2016

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie operatów szacunkowych

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

15-569 Białystok, ul. Borsucza 2

tel. 85 7403951/ fax. 85 7403982 

www.powiatbiałostocki.pl

 

Na mocy art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Biuro Obsługi Nieruchomości

GEOTAKSACJA  Piotr Gierasimiuk

15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok. 308A

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3) lit. a) ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

Wykonawcy, który złożyli oferty w postępowaniu otrzymali następującą punktację:

 

 

L.P.

 

 

WYKONAWCA

Cena za szacunek pierwszej działki w obrębie ewidencyjnym (zł)  - pkt

Cena za każdą następną działkę w obrębie ewidencyjnym (zł) - pkt

Gwarancja (miesiące) - pkt

PUNKTACJA

ŁĄCZNA

 

1

 

 

TAKSADO Biuro Nieruchomości Urszula Łaszcz ul. Ks. Abp. Edwarda Kisiela 17/5

15-361 Białystok

698,00 zł – 3,85 pkt

598,00 zł – 2,63 pkt

48 miesięcy – 1,00 pkt

7,48 pkt

 

2.

 

 

Biuro Obsługi Nieruchomości

GEOTAKSACJA

Piotr Gierasimiuk

15-879 Białystok

ul. Św. Rocha 5
lok. 308A

498,15 zł – 5,40 pkt

436,65 zł – 3,60 pkt

48 miesięcy – 1,00 pkt

10,00 pkt

 

Podpisał:

Antoni Pełkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Antoni Pełkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 08-08-2016

Data udostępnienia w BIP: 11-08-2016 10:25

Data modyfikacji informacji: 11-08-2016 10:25