Informacja o wyborze oferty

                                                                                                              Białystok, 2016.12.19

 

OR.271.4.2.2016

 

dot. zapytania ofertowego na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na postawie art. 130a – Prawo o ruchu drogowym

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

Powiat Białostocki jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, oferta cenowa złożona przez oferenta: Konsorcjum firm w składzie: MOTOFIRMA Robert Andrysewicz z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Ustronnej 50, 15-161 Białystok – Lider oraz PPUH „HALS” Halina Korzyńska, 15-111 Białystok - uczestnik jako oferta z najniższą ceną w kwocie brutto 72 189,00 zł została uznana za ofertę najkorzystniejszą.

W postępowaniu ofertę złożył jeszcze jeden oferent – PHU ALGAZ Alina Gałażewicz, 15-657 Białystok, ul. Popiełuszki 107/44 z ceną ofertową brutto w wysokości 94 045,00 zł.

 

Podpisali:

Starosta Powiatu Białostockiego

Antoni Pełkowski

 

Wicestarosta Powiatu Białostockiego

Jolanta Den

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta Jolanta Den - Wicestarosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-12-2016

Data udostępnienia w BIP: 20-12-2016 14:01

Data modyfikacji informacji: 20-12-2016 14:01