Informacja o wyborze oferty

Białystok, 2016.12.20

OR.271.2.12.2016

 

 

dotyczy: zapytania ofertowego na ochronę fizyczną osób i mienia znajdującego się na terenie posesji Starostwa Powiatowego w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 15/1

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Starostwo Powiatowe w Białymstoku jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego - oferta cenowa złożona przez „STEKOP” Spółka Akcyjna, ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa z ceną brutto za            1 roboczogodzinę w wysokości 17,71 zł uznana została za ofertę najkorzystniejszą. Oferta ta jest ofertą z najniższą ceną spełniającą postawione wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. W postępowaniu zostały złożone następujące oferty cenowe:

1)    DEFENSE s.c. Agencja Ochrony Osób i Mienia

Andrzej Wojno i wspólnicy

15-222 Białystok, ul. Mickiewicza 14 lok. 27

Cena brutto za 1 roboczogodzinę – 19,51 zł

 

2)    Agencja Ochrony Osób i Mienia

D.S. FOKUS sp. z o.o.

03-188 Warszawa, ul. Obrazkowa 20A

Cena brutto za 1 roboczogodzinę – 19,62 zł

 

3)    SUPERVISION BARGIEL i wspólnik spółka jawna

ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa

Cena brutto za 1 roboczogodzinę – 16,12 zł

– oferta została odrzucona gdyż nie spełnia postawionych wymagań

 

4)    „STEKOP” Spółka Akcyjna

ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa

Cena brutto za 1 roboczogodzinę – 17,71 zł

 

5)    „EKOTRADE” sp. z o.o.

00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4

Przedstawicielstwo w Białymstoku

15-399 Białystok, ul. Składowa 10 lok. 107

Cena brutto za 1 roboczogodzinę – 19,63 zł

 

 

Podpisała:

Sekretarz Powiatu

Joanna Kondzior

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-12-2016

Data udostępnienia w BIP: 20-12-2016 12:45

Data modyfikacji informacji: 20-12-2016 12:45