informacja o unieważnieniu postępowania

 

ZARZĄD POWIATU

w Białymstoku

         Białystok, 08.08.2014 r.

OR.272.11.2014

 

  

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Punktu Usług Turystycznych w Supraślu

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

W związku z odstąpieniem przez Wykonawcę – F.H.U. KRAWO Wojciech Chanulak, Posądza 64, 32-104 Koniusza od podpisania umowy, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych gdyż ceny ofert;

  • oferta złożona przez D-TECH Młodzianowski Dorian, ul. Myśliwska 18, 15-569 Białystok, cena brutto: 12 669,00 zł,
  • oferta złożona JDA DASIAK Jarosław, ul. Magnoliowa 8, 55-330 Księginice, cena brutto: 7 798,44 zł,

przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę brutto 5 268,00 zł.

           

W najbliższym czasie postępowanie zostanie powtórzone.

 

 

Podpisała:

w/z Starosty

Jolanta Den - Wicestarosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: w/z Starosty - Jolanta Den - Wicestarosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 08-08-2014

Data udostępnienia w BIP: 08-08-2014 13:14

Data modyfikacji informacji: 08-08-2014 13:14